En klar vinderformel: Ryst posen og skab bedre kønsbalance

Hvis du virkelig vil vinde, så er der al mulig grund til at satse på at skabe en god kønsbalance og diversitet i dit team.

Det synes så indlysende i sportens verden, at et hold skal bestå af forskellige profiler med forskellige kompetencer og temperamenter for at være rigtig godt. For at vinde. Det er svært at forestille sig et godt fodboldhold udelukkende med forsvarsspillere.

I virkeligheden er der ingen forskel i forhold til de fællesskaber og teams, vi indgår i på arbejdet. Bortset fra at vi i arbejdsmæssige sammenhænge ikke er begrænset af sportsverdenens fysiske kønsadskillelse. Jo højere grad af diversitet jo bedre resultater kan vi skabe sammen.

Så hvis du er en rationel beslutningstager, der vil opnå de bedste resultater bør du gå efter diversiteten. Men vores følelser styrer bare mere, end vi ofte er klar over. Følelserne får os til i højere grad at vælge dem til der ligner os selv mest.  Det føles både bevidst og ubevidst mere besværligt at være sammen med nogen, der er forskellig fra os selv. 

Mangfoldige teams performede bedst

Tre omfattende videnskabelige forsøg sætter spot på sammenhængene mellem diversitet og kønsbalancer i teams og deres evne til at skabe resultater.

I et forsøg fra Stanford University i 2009, sammenlignede forskerne en række teams med høj grad af forskellighed med homogene teams. De så bl.a. på de forskellige teams performance og deres oplevelse af egne teamkompetencer, altså hvor godt de selv tror, de klarer sig. De teams der var sammensat af mennesker med forskellig kultur, køn og baggrund vurderede selv, at de ikke havde været så effektive i deres opgaveløsning, mens de mere homogene grupper vurderede, at de havde været meget effektive og gjort det super godt.

Men hvordan var resultaterne så? De var tydelige. Rækken af teams med høj grad af forskellighed slog de homogene teams med mange længder.

Under overskriften ”Is the pain worth the gain” beskrev forskerne dilemmaet omkring, hvordan det føles at indgå i teams med høj grad af forskellighed i forhold til at være en del af et mere homogene teams.  Forskernes konklusion er klar: det er ”smerten” værd. Vi tror, vi gør det bedre og er mere effektive, når vi er i homogene teams. Men vi skaber i virkeligheden bedre resultater i de mangfoldige teams.

Vi tror, vi gør det bedre og er mere effektive, når vi er i homogene teams. Men vi skaber i virkeligheden bedre resultater i de mangfoldige teams.

Sikrede større tal på bundlinjen

Researchen blev bekræftet i 2013 i et andet større eksperiment udført af forskere fra Amsterdam School of Economics. Forsøget fulgte 550 bachelorstuderende i 50 business teams; deres opgave var over et år at starte en virksomhed op og drive den. 

Forskerne fik lov til at manipulere med grupperne, så de kunne styre kønsfordelingen. Deres vigtigste resultater var, at de kønsbalancerede teams var signifikant bedre end de mandsdominerede på både salg og overskud på bundlinjen.

The female factor

Endelig vil jeg fremhæve et tredje interessant forskningseksperiment fra Harward Business School fra 2011. Forsøget har ledt til termen ”The Female factor”. En gruppe forskere testede 193 teams på en lang række forskellige opgaver, der dækkede alle kategorier af udfordringer af vores intelligens-, samarbejds- og ledelsesevner. Forinden havde de testet hver enkelt deltagers intelligenskvotient (IQ), og afslutningsvist satte forskerne resultaterne i forhold til antallet af kvinder de enkelte grupper.

Tendensen var mere end klar; jo flere kvinder der var i grupperne, desto bedre resultater. Uanset gruppens sammenlagte IQ niveau. Det vil sige, at der ikke var særlig stor sammenhæng mellem gruppernes kollektive intelligens og de enkelte medlemmers IQ. Til gengæld steg den kollektive intelligens, hvis gruppen indeholdt flere kvinder. En konklusion researchen har kaldt ”The female factor”, ligningen der viser, at flere kvinder i teams sikrer bedre resultater.

Tendensen var mere end klar; jo flere kvinder der var i grupperne, desto bedre resultater. Uanset gruppens sammenlagte IQ niveau.

På baggrund af researchen blev forskerne stillet det provokerende spørgsmål; Er intelligente mennesker overvurderede? Er kvinderne den sande nøgle til succes? Det vil måske være at vinkle det lige skarpt nok, men konklusionen er klar; vinderne er de, der formår at samle teams omkring sig, der udfordrer på synspunkter, kommer med andre ideer, ser tingene fra en anden vinkel, repræsenterer forskellige kundesegmenter, forskellige præferencer og temperamenter. Og forskellige køn. Det viser ikke alene på de tre ovenstående undersøgelser, men også en anseelig mængde anden litteratur om emnet.

Vær modig og ryst posen

Vi vågner simpelthen mere op, når der kommer nogen ind i en gruppe, der ikke ligner os selv. Vi skærper vores egne synspunkter, men bliver også påvirkede af andres meninger. Det er summen af mange forskellige faktorer, der gør forskellen. Men det er entydigt, at mangfoldigheden leder til bedre beslutninger, mere innovation, flere forbedringer og bedre bundlinjer.

Så hvis du har indflydelse på dit teams sammensætning enten som leder eller medarbejder, så gå efter mangfoldigheden og gå efter en kønsbalance. Lad være med at lade dig snyde af din egen trang til tryghed og det velkendte. Vær modig. Ryst posen. Bland holdene. Skab kønsbalancer og diversitet og se det skabe resultater.

 

2 responses to “En klar vinderformel: Ryst posen og skab bedre kønsbalance

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *